Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Podle platného zákona o zaměstnanosti má každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat nejméně 4 % osob se zdravotním postižením.
Pokud nemůžete přímo zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, existují další způsoby, jak povinný podíl splnit:

1. Odvést poplatek do státního rozpočtu, který činní 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy.
2. Využít možnosti náhradního plnění.

Co je náhradní plnění?

Jedná se o odběr výrobků a služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají alespoň 50% OZP zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech.
Odběrem náhradního plnění nejen splníte zákonem stanovený podíl OZP zaměstnanců, ušetříte finanční prostředky, ale také podpoříte pracovní místa pro zdravotně postižené.
V našem sociálním podniku zaměstnáváme víc než 50 % osob se zdravotním, konkrétně sluchovým postižením. Můžeme proto i vám poskytnou naše služby v režimu náhradního plnění.

Jak splnit povinný podíl odebráním náhradního plnění?

• Povinný podíl splníte odběrem služeb či zboží ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy.
• Za rok 2017 ještě průměrnou měsíční mzdu pro první tři čtvrtletí neznáme, proto uvedeme příklad v roce 2016. Za rok 2016 byla průměrná měsíční mzda 27 000,- Kč, ke splnění podílu tedy musela firma v roce 2016 odebrat zboží a služby v celkové výši 189 000,- Kč.
• Při této výši průměrné mzdy byste jinak museli odvést do státního rozpočtu 67 500 ,- Kč.

V čem vám můžeme v rámci „náhradního plnění“ pomoci?

•   Dodáme a potiskneme pracovní oděvy pro vaše zaměstnance.
•   Polepíme vaše služební auta.
•   Potiskneme vaše reklamní trička, mikiny, batohy, tašky včetně možnosti dárkového zabalení.
•   Vyrobíme samolepky na označení vašeho zboží či informační cedule.
•   V rámci interiérové grafiky vám můžeme nabídnout výrobu obrazů i polepy oken, dveří a různých dělících stěn.